Lid van het GGTO Garantiefonds


Brendafrica travels is aangesloten bij het garantiefonds GGTO.

Met Brendafrica travels ga je gegarandeerd op reis. De Stichting GGTO is een Garantiefonds vergelijkbaar met de SGR maar voor kleine gespecialiseerde touroperators.

Dit garantiefonds garandeert je de teruggaven van vooraf betaald reisgeld in geval van financieel onvermogen van aangesloten organisaties. Meer informatie over de GGTO is te vinden op stichting-ggto.nl!

Voor het reisaanbod van Brendafrica zijn verder de volgende
Algemene Reisvoorwaarden van toepassing:

Algemene Reis voorwaarden

Doelstelling Brendafrica travels: bemiddelen en adviseren bij het organiseren van een reis, safari of strandvakantie in Oost Afrika, gevolgd door het opstellen van een (reis)programma in persoonlijk overleg met de opdrachtgever/reiziger.

Brendafrica travels heeft een jarenlange band met derden, zoals safari organisaties, vervoerders, gidsen, chauffeurs, rangers, hotel- en lodge-eigenaren. Samen garanderen en bewaken zij kwaliteit en service.

Reizigers kunnen onderweg voor advies terugvallen op Brendafrica travels medewerkers ter plaatse. Brendafrica travels controleert regelmatig de kwaliteit van haar product en dat van de dienstverleners.

Brendafrica travels verwerkt de aanmelding van de reis, organiseert, doet reserveringen en betalingen in overeenstemming met de reisovereenkomst. Brendafrica travels zorgt voor verzending van de reisbescheiden, voor zover die tot de reisovereenkomst behoren en niet ter plekke worden overhandigd.

Terug naar boventerug naar boven

Begripsbepalingen

Opdrachtgever: diegene die voor zichzelf en/of (mede) reiziger(s) een reis bij Brendafrica travels boekt.
Reiziger: deelnemer aan een reis die door Brendafrica travels is georganiseerd.
Dienstverlener: een safari-organisatie, luchtvaartmaatschappij, hoteleigenaar, duikcentrum, lokale vervoerder etc.

Terug naar boventerug naar boven

Procedure

Een aanvraag voor een reis of safari gebeurt via internet, e-mail of telefoon. Het (reis)programma komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door Brendafrica travels.

Bij een aanvraag voor meerdere personen verklaart de opdrachtgever namens de opgegeven (mede)reiziger(s) te handelen. Deze persoon is bij een boeking hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Communicatie of correspondentie vindt uitsluitend met deze persoon plaats.

Brendafrica travels maakt in overleg met de opdrachtgever een reisplan, dat samen met de reisbeschrijving en offerte per e-mail naar de opdrachtgever wordt gestuurd.

Na bevestiging van de offerte en het reisprogramma met de gewenste keuze(s) van accommodatie(s) ontvangt de opdrachtgever een boekingsbevestiging-factuur, waarin wordt gevraagd de aanbetaling binnen twee weken te voldoen.

De aanbetaling is 20% bij een safari met verblijf in lodges en 15% bij alle andere reizen. Het restant bedrag dient uiterlijk 6 weken vóór vertrek - dat is: vóór de door Brendafrica travels bepaalde vervaldatum - te zijn voldaan. Door
aanbetaling of betaling van het genoemd bedrag op de boekingsbevestiging-factuur van vermelde reis verklaart de reiziger zich akkoord.

Reserveringen gemaakt binnen 6 weken vóór vertrekdatum zijn bindend voor de opdrachtgever; het totale factuurbedrag dient dan per ommegaande te worden voldaan.

Na ontvangst van de totaalsom door Brendafrica travels worden het definitieve reisschema en een overzicht met contactgegevens circa een week vóór vertrekdatum toegestuurd. Gereserveerde tickets en andere reisbescheiden worden ter plaatse overhandigd of in geval van e-tickets door de vliegmaatschappijen per e-mail verzonden.

De reizigers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort dat in ieder geval nog zes maanden geldig is, zij dragen zelf verantwoordelijkheid voor een visum en een bewijs van inentingen (het gele boekje). De reizigers zullen zich houden aan de voorschriften met betrekking tot douane, deviezen, gezondheid en veiligheid.

Terug naar boventerug naar boven

Annuleringsvoorwaarden

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger - naast eventueel verschuldigde reserveringskosten - de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Bij annulering vanaf de boekingsdatum tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 25% van de reissom in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 6 tot 4 weken vóór de vertrekdatum wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 4 weken vóór de vertrekdatum wordt de volle reissom in rekening gebracht.

Annuleren buiten kantooruren: Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Bij een al bevestigde boeking kunnen op verzoek van de opdrachtgever veranderingen worden aangebracht in het reisschema. Dit kan zonder extra administratie kosten tot uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de reis.

Terug naar boventerug naar boven

Aansprakelijkheid

Brendafrica travels is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of door haar reizigers, door welke oorzaak of gebeurtenis dan ook. Evenmin is Brendafrica travels aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.

Brendafrica travels is niet aansprakelijk voor het niet op tijd vertrekken van trein, binnenlandse vlucht, vervoer over weg en water, gevolgen van politieke situaties, zoals bijvoorbeeld onverwachte brandstofprijs verhogingen of scherpe
koerswijzigingen van de euro ten opzichte van US dollar en de daaruit voortvloeiende extra onvoorziene kosten.

Reizigers wordt dringend geadviseerd een reis-, bagage- en/of annuleringsverzekering af te sluiten en – indien van toepassing - een speciale verzekering af te sluiten voor het beklimmen van de Kilimanjaro of andere risicovolle activiteiten.

Alle in de website, offerte of in boekingsbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief de bovengenoemde verzekeringen. Evidente fouten of vergissingen in de website, prijsbijlagen, offerte en boekingsbevestiging binden Brendafrica travels niet.

De aansprakelijkheid van Brendafrica travels is uitgesloten of beperkt op grond van wettelijke voorschriften, die op de prestaties rusten die via de dienstverlener door derden dienen te worden geleverd, waarvan de aansprakelijkheid eveneens is uitgesloten of beperkt.

Alle gegevens die aan Brendafrica travels ter beschikking zijn gesteld met het oog op de afwikkeling van de offerte en boekingsbevestiging-factuur, worden gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Mevr. Brenda Moot
Directeur Brendafrica travels.
2024 Brendafrica.com